På ständig spaning efter elevers oanade utvecklingsmöjligheter...

Jönköpings Kommun

Om Sanda Grundsärskola

Verksamhetside

Sanda Utbildningscentrum erbjuder modern utbildning där elever utvecklas utifrån sina unika förutsättningar för att få de bästa förberedelserna inför framtiden! Vi arbetar för att ge våra ungdomar en stimulerande skolgång och fritid, med utgångspunkt från deras individuella förutsättningar där vi tillsammans utvecklar hela individen för att nå deras mål.

Vår grundsyn är att

• varje elev är unik
• alla elever är lika mycket värda
• varje elevs integritet ska respekteras
• varje elev har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar

Våra målsättningar är:

• att ge varje elev bästa förutsättning för ett självständigt liv
• att stödja eleverna till att bli trygga människor med ett bra självförtroende
• att integrera aktiviteter, där möjlighet finns

"Jag tycker om att arbeta med Ipad"
Viktor åk 7