Skolan som gör dig förberedd

Jönköpings Kommun

Information

Läsårstider för 2017-2018

Höstterminen, 21 augusti – 21 december 2017.
Vårterminen åk 8 januari – 14 juni 2018.
Lovdagar: V 44 höstlov, V 7 sportlov, V 14 påsklov, 30/3, 30/4, 1/5, 10-11/5, 6/6
Studiedagar 20-21/11-2017, 26/1-2018, 22-23/3-2018

Busskort / Resor/ Ersättningar

Vid studiebesök, eller undervisning som vid enstaka tillfällen är förlagd till annan lokal, kan du få erlägga en ringa avgift. Elever med längre resväg än sex km får busskort av skolan alternativt åker elever speciell skolbuss eller taxi.  Ytterligare information får du av kansliet. Vid arbetsplatsförlagd utbildning (APL) kan eleverna få matersättning med 25 kr per dag.

Elevskåp samt läromedel, datorer

Du får låna kurslitteratur under kursens gång. Skolan lånar ut skåp för förvaring av böcker och kläder. Du får själv köpa hänglås. Vaktmästaren har lås till försäljning. Skåpen töms när läsåret är slut. På AH får du låna en bärbar dator under studietiden. Avtal skickas hem till dig innan du börjar skolan. Dator lämnas sedan ut mot påskrivet avtal. Efter 4 års skolgång har eleven möjlighet att köpa datorn till en billig kostnad. Skolan ansvarar inte för något som förvaras i skåpen (Undantag är om dator skulle stjälas ur ett skåp under skoltid och det är ett styrkt skåpsinbrott och det är styrkt att skolans lås använts). Grundregeln är alltså att inte ha stöldbegärliga saker där.

Elevstöd på skolan

Som elev har du tillgång till elevteam bestående av  kurator, skolsköterska, studievägledare och specialpedagog som kan vara behjälpliga i olika frågor.

Informationskanaler på skolan

Extern information finns på hemsidan. Den interna informationen på skolan sköts genom Lärplattformen Vklass som är nåbar via internet. Några exempel på vad för slags information Vklass hanterar är: schema, lektionsplanering, närvaro, skrivningar, läxor, kalendarium med lov-, studiedagar, program för tema och friluftsdagar. Elever får inloggningsuppgifter till Vklass, trådlöst nätverk och e-post i samband med skolstarten. Föräldrainloggning till Vklass-appen skickas hem per post. Inloggning till Vklass-webb sker med bank-id.

Information kring sjukanmälan och frånvaro

Sanda använder från hösten 2015 Vklass även som frånvarosystem. Sjukanmälan kan göras på två sätt:
- Via en automatisk telefontjänst - ring 036- 10 28 00. Observera att man måste ringa varje dag och att samtalet måste ske före kl 12 annars bokförs sjukfrånvaron på nästa dag. För sjukanmälan del av dag fungerar ej telefontjänsten utan då skall eleven kontakta sin mentor.
- Sjukanmälan kan också ske genom att vårdnadshavare eller myndig elev loggar in i Vklass. Där kan sjukanmälningar ske för flera dagar framåt eller del av dag. Där går det också att se registrerade frånvarotillfällen. Vårdnadshavare får också automatiskt ett mail varje dag det är oanmäld frånvaro på en elev. Förutsättning för att detta är att man loggat in och registrerat sin mailadress.

Information kring ledighet

Mentorn handlägger elevens lovansökan, anmälan görs på särskild blankett. Grundprincipen är att eleven skall vara i skolan, dock kan lov ges vid vissa tilfälle. Om skolarbetet äventyras, ges lov endast vid medicinska skäl som kan styrkas med intyg. Om skolarbetet inte äventyras kan lov ges efter följande principer: Vid viktig familjeangelägenhet, vid resor med familjen då synnerliga skäl föreligger, vid uppkörning eller halkkörning.

Mat och Mellanmål

Skollunch serveras i vår matsal som ligger i Folkets Park bredvid skolan. Matsalen är öppen för lunch mellan 10:30 och 13:15. Inne på skolan finns Sanda Cafe som säljer fika, smörgåsar och frukt mellan 07:00 och 15:00.

Medioteket

Medioteket är Sandas bibliotek, centralt beläget i skolan, öppet och ljust och med en strålande utsikt över Vättern. Här arbetar du enskilt eller i grupp, ofta tillsammans med handledande lärare. Du har 15 000 böcker till ditt förfogande samt ett stort antal tidningar och tidskrifter. Medioteket har ett sextiotal sittplatser, varav 12 i läsrum. Mediotekets katalog, Gymnetlänk till annan webbplats, drivs i samarbete med Jönköpings kommuns övriga gymnasiebibliotek och stadsbibliotekets system Libra. Databaser och länksamlingar nås via länk i Vklass. Medioteket är öppet hela skoldagen.

Olycksfall / utrymning

I varje klassrum finns anslag över skyddsanordningar och utrymningsvägar - utrymningsövning genomförs under läsåret. Alla elever har en kollektiv olycksfallsförsäkring som omfattar såväl skoltid som fritid. Information om detta lämnas i samband med läsårsstarten.