Ledande på att kombinera studier och idrott på alla nivåer

Jönköpings Kommun

Föreläsning för idrottselever av Jordenruntseglare

Tidigt på onsdagsmorgonen fick elever från Sanda IdrottsCentrum möjligheten, att åtminstone i sinnet, förflytta sig från vardagen i skolbänken till solnedgångar på Kanarieöarna vidare till fripassagerare i form av pytonormar i Australien, detta tack vare Hans och Agneta Palmberg, oceanseglare på väg runt jorden, som kom förbi skolan för att dela med sig av sina erfarenheter av att sätta mål och hur att jobba mot att infria desamma.

År 2001 bestämde sig Hans och Agneta Palmberg för att förverkliga sina drömmar om att ta sig jorden runt sjöledes. Med ”Drömmen med stort D” i åtanke tog genast målsättningsarbetet vid och intensifierades allteftersom paret märkte att deras dröm var både realistisk och genomförbar.

När det gäller själva målsättningsarbetet så återkommer Hans och Agneta Palmberg till några, för dom, viktiga aspekter: det aktuella målet måste vara datumsatt - när ska man nå dit man önskar? Samma mål måste också vara realistiskt för både en själv och ens eventuella omgivning. Samma eventuella omgivning måste vara eniga och tro på det uppsatta målet.

Den aktuella målsättningen måste också vara kommunicerad utan risk för missförstånd. Ju mer man pratar om sin målsättning, ju mer sätter man tryck (ett positivt sådant) på sig själv att faktiskt förverkliga sin målsättning, hur ska man annars kunna vara trovärdig gentemot sig själv och sin omgivning?

Till slut måste ens mål vara värt att sträva efter samtidigt som man har klart för sig vad ens belöning är när man väl klarat av den aktuella målsättningen?

Efter att ha sålt huset och rådgjort med sina barn, vid tillfället nio och fjorton år gamla, meddelades i sin tur dåvarande arbetsgivare att deras två anställda hade andra planer för den närmsta tiden, en tid som som nu kommit och handla om dryga tre år på ute på världshaven. Själva processen ”från dröm till verklighet” tog fart 2001 och var klart först 12 år senare.

Den 15 juni 2013 kl. 06.00 var dags att kasta loss inför 400 vänner och familj inne i hamnen i Jönköping och deras nuvarande hem är således den dryga 16 m långa, 5 m breda och 25 ton tunga S/Y Laya.

Denna skönhet har tagit paret på seglatser och äventyr som inneburit att man både krockat med knölvalar, varit tvungen att sova på matsäckar för att maten ska få plats ombord när det vankas över tio veckor ute på öppet hav, känt paniken sprida sig när det tagit eld i en el-central ombord eller den förvåning som uppstår när någon ber dig betala 20 000 kr för att nyttja Panamakanalen för vidare transport ut i Stilla Havet.

Det har naturligtvis också inneburit magiska upplevelser som möten med både djur och lokalbefolkningar och inte minst den genuina känslan av att ALLT är möjligt – vad stoppar oss?

Vad som stoppar eleverna på Sanda IdrottsCentrum står skrivet i stjärnorna men en sak står i alla fall klart efter dagens möte med Hans och Agneta Palmgren: bara vi själva sätter begränsningarna.

Allt är möjligt.

Vad stoppar oss?

Vad stoppar dig?