Ledande på att kombinera studier och idrott på alla nivåer

Jönköpings Kommun

Öppet Hus 2016 på gymnasiet och gymnasiesärskolan

Som besökare kunde man prata med coacher, elever och lärare. Man kunde titta på lokaler och majstångens elevboende samt lyssna på genomgångar av hur det funkar på olika program och idrotter.

Uppladdning inför kvällen - kvällsfika i skolans cafe för de elever och personal som skulle jobba under öppet hus.