Ledande på att kombinera studier och idrott på alla nivåer

Jönköpings Kommun

Lucia på Sanda

I år svarade nämligen lärarpersonalen för hela luciatåget som framfördes för Gymnasiet, Gymnasiesärskolan och Grundsärskolan

Sandas Luciatåg 2016