Ledande på att kombinera studier och idrott på alla nivåer

Jönköpings Kommun

Språkdag på Idrottshögstadiet

Den 9e december gjorde SIH ett avbrott i de vanliga studierna och ägnade förmiddagen åt språk. Eleverna fick träffa studenter från högskolan vars ursprung gick att hämta i Tyskland, Österrike, Spanien, Mexico, Frankrike, USA och Sydafrika. De fick lära sig några ord på nya språk samt lyssna på "sitt eget" språk innan de fick lära sig intressanta saker om USA och Sydafrika. Vi hoppas på ett fortsatt samarbete med Högskolan för att hjälpa oss att belysa vikten av att lära sig ett, två eller flera språk.