Ledande på att kombinera studier och idrott på alla nivåer

Jönköpings Kommun

Sanda Idrottshögstadiums åk.9:or har samlat in drygt 27 000 kr till Musikhjälpen 2016!

Namnet ”Orka bry sig” är valt med omsorg, då människor i dagens samhälle blir allt mer stressade och egoistiska i vardagen.

Lärarana på Sanda Idrottshögstadium ansåg att Musikhjälpen var ett bra alternativ, där eleverna får möjlighet att göra något för andra barn och ungdomar i krigsdrabbade länder, då temat i år är "alla barns rätt till skolgång i krigsdrabbade områden"

Sanda Idrottshögstadiums 9:ors gemensamma engagemang bidrog till en insamling på drygt 27 000 kr, vilket gjorde eleverna stolta över sin egen arbetsinsats för att hjälpa andra barn som har rätt till skolgång i krigsdrabbade områden.