Ledande på att kombinera studier och idrott på alla nivåer

Jönköpings Kommun

Dona Hariri till Sanda

Dona Hariri är en svensk jurist,
programledare och föreläsare. Hon verkar för att tillgängliggöra juridik och
använder juridiken som ett verktyg för inkludering, jämlikhet och jämställdhet.
Hon är programledare för programserien Justitia på SVT. Dona Hariri är också listad som en av Sveriges 100 framtida makthavare av tidningen Makthavare

Hariri mottog IM-priset 2016 till Britta Holmströms minne för
sitt långvariga engagemang för alla människors rätt att känna till sina
rättigheter. Hon har även mottagit det första Blanda Varandra priset 2016 för
sitt arbete med att stärka barn och genom att göra juridiken begriplig för en
yngre målgrupp. På FN-dagen den 24:e oktober 2016 mottog Hariri priset Årets
Mångfaldsbragd 2016 för sitt handlingskraftiga arbete och brinnande engagemang
för mångfald och tolerans. Hariri har även tilldelats det första Årets
Prestation 2016 av sin hemstad Jönköping för att hon med sina kunskaper om
juridik förmedlar lag och rätt till många i vardagliga situationer och är förebild
för barn och unga i staden. Dona Hariri var också nominerad till priset Årets
Jurist 2016.