Ledande på att kombinera studier och idrott på alla nivåer

Jönköpings Kommun

Pågående utvecklingsområden Sanda

Lena Hjelmstam och Ivana Vujic berättar om vårt internationaliseringsarbete

Fokus var att visa upp för all personal vad vi arbetar med på olika delar av Sanda Utbildningscentrum - den här gången handlade det om vårt stora projekt med att "kombinera studier och idrott på alla nivåer" som gäller hela Sanda samt internationella samarbeten som mest berör gymnasieskolan

Skiss över hur vårt internationaliseringsarbete går till

Ulf Andersson berättar om hur vi arbetar med vårt stora pågående mål att kombinera idrott och studier på alla nivåer.