Ledande på att kombinera studier och idrott på alla nivåer

Jönköpings Kommun

Fotbollsbögen  - enmansteater av Mårten Svedberg

Mårten dramatiserar fördomar inom idrotten och hur unga människor fostras in i accepterande beteendemönster.
Hur uttrycker vi oss till varandra? Vilka ord är okej att använda? Är det tillåtet att tycka annorlunda? Vad har betydelse för människans värde?
Frågor som är aktuella att diskutera inom alla organisationer och skolan har ett särskilt ansvar att tala om utanförskap som utgår från våra diskrimineringsgrunder.