Ledande på att kombinera studier och idrott på alla nivåer

Jönköpings Kommun

Draknäste på Ekonomiprogrammet

Eleverna har arbetat med hela företagstanken och får under denna halvdag testa sina idéer. Juryn består av sex personer som på olika sätt är väl insatta i vad som krävs för att lyckas på marknaden. Juryn bedömer företagstanken utifrån givna kriterier och ger
UF-företagen värdefull feedback.

företaget Robothouse UF

företaget Trancher UF

företaget Middle Feast UF