Ledande på att kombinera studier och idrott på alla nivåer

Jönköpings Kommun

Ekonomidag åk3 22/1

Tisdag 22/1 har vi vår ekonomidag, med inriktning mot anställning och vidareutbildning. Dagen riktar sig till våra elever i åk 3 och är en blandning av föreläsningar, information och workshops. Syftet är att ge eleverna en inblick i hur man kan förbereda sig inför kommande anställningar och utbildningar. Under dagen kommer du att få ta del av flera nyttiga föreläsningar och workshops, som är inriktade speciellt för dig som läser ekonomi och juridik.