Ledande på att kombinera studier och idrott på alla nivåer

Jönköpings Kommun

Samlevnadsdag åk2 19/2

SaraClaes har föreläst om ”kärlek och respekt”.
- Är könet avgörande hur du möter en människa?
- SaraClaes har väckt tankar kring normer och hur du kan tänka annorlunda utifrån att olikheter berikar och utvecklar människan