Skolan som gör dig förberedd

Jönköpings Kommun

Information

Läsårstider för 2019-2020

Höstterminen: 21 augusti – 20 december 2019.
Vårterminen: 7 januari – 11 juni 2020 (studentavslutning för åk 4 är 12/6)
Lovdagar: V44 höstlov, V7 sportlov, V15 påsklov, 13/4, 1/5, 21-22/5.
Studiedagar: 21-22/11, 31/1, 16-17/3

Läsårstider för 2020-2021

Höstterminen: 19 augusti – 22 december 2020. (Åk2-3 börjar 20/8)
Vårterminen för årskurs 1-4: 7 januari – 11 juni 2021
Vårterminen för årskurs 4: 7 januari - 12 juni 2021 (studentavslutningen sker 11/6)
Lovdagar: V44 höstlov, V7 sportlov, V14 påsklov, 2/4, 13-14/5
Studiedagar: 19-20/11, 29/1, 8-9/3

Busskort / Resor/ Ersättningar

Vid studiebesök, eller undervisning som vid enstaka tillfällen är förlagd till annan lokal, kan du få erlägga en ringa avgift. Elever med längre resväg än sex km får busskort av skolan alternativt åker elever speciell skolbuss eller taxi.  Ytterligare information får du av kansliet. Vid arbetsplatsförlagd utbildning (APL) kan eleverna få matersättning med 25 kr per dag.

Elevmaterial

Eleven får låna den utrustning som behövs under skoltid. Elevns IPAd används i första hand i skolan men kan tas med hem efter överrenskommelse.

Elevstöd på skolan

Som elev har du tillgång till elevteam bestående av  kurator, skolsköterska, studievägledare och specialpedagog som kan vara behjälpliga i olika frågor.

Informationskanaler på skolan

Extern information finns på hemsidan. Den interna informationen på skolan sköts genom Lärplattformen Vklass som är nåbar via internet. Elever får inloggningsuppgifter till Vklass, trådlöst nätverk och e-post i samband med skolstarten. Föräldrainloggning till Vklass-appen skickas hem per post. Inloggning till Vklass-webb sker med bank-id.

Information kring sjukanmälan och frånvaro

Sanda använder från hösten 2015 Vklass även som frånvarosystem. För gymnasiesärsklan skall sjukanmälan ske via kontakt med ansvariga lärare

Information kring ledighet

Mentorn handlägger elevens lovansökan, anmälan görs på särskild blankett eller via Vklass. Grundprincipen är att eleven skall vara i skolan, dock kan lov ges vid vissa tilfälle. Om skolarbetet äventyras, ges lov endast vid medicinska skäl som kan styrkas med intyg. Om skolarbetet inte äventyras kan lov ges efter följande principer: Vid viktig familjeangelägenhet, vid resor med familjen då synnerliga skäl föreligger, vid uppkörning eller halkkörning.

Mat och Mellanmål

Skollunch serveras i vår matsal som ligger i Folkets Park bredvid skolan. Matsalen är öppen för lunch mellan 10:30 och 13:30. Inne på skolan finns Sanda Cafe som säljer fika, smörgåsar och frukt mellan 07:00 och 16:00.

Medioteket

Medioteket är Sandas bibliotek, centralt beläget i skolan, öppet och ljust och med en strålande utsikt över Vättern. Här arbetar du enskilt eller i grupp, ofta tillsammans med handledande lärare. Du har 15 000 böcker till ditt förfogande samt ett stort antal tidningar och tidskrifter. Medioteket har ett sextiotal sittplatser, varav 12 i läsrum. Databaser och länksamlingar nås via länk i Vklass. Medioteket är öppet hela skoldagen.

Olycksfall / utrymning

I varje klassrum finns anslag över skyddsanordningar och utrymningsvägar - utrymningsövning genomförs under läsåret. Alla elever har en kollektiv olycksfallsförsäkring som omfattar såväl skoltid som fritid. Information om detta lämnas i samband med läsårsstarten.