Skolan som gör dig förberedd

Jönköpings Kommun

Verksamhet på Sanda Gymnasiesärskola

Regeringen rekommenderar alla gymnasier, vuxenutbildningar och universitet att införa distansutbildning från och med i morgon, onsdag 18 mars.

Sanda Grund- och gymnasiesärskola kommer inte att bedriva någon distansundervisning utan är öppen som vanligt tills vidare. Undervisningen kommer på grund av rådande omständigheter vara begränsad för att minimera den ökade smittspridningen för både elever och personal.

Vi vill påpeka vikten av:

  • Ditt barn måste vara helt frisk för att komma till/ vara i skolan.
  • God hygien. Tvätta händerna ofta med ljummet vatten och alltid före maten och efter toalettbesök.
  • Att i möjligaste mån du som vårdnadshavare hämtar eller lämnar ditt barn i skolan. Detta för att minimera kontakterna.

Ni som har barn till elever i riskgruppen uppmanas att kontakta behandlande läkare huruvida Ert barn ska vara i skolan eller inte utifrån aktuell smittrisk.

Vi har idag flertalet medarbetare frånvarande men kommer göra vårt yttersta för att bibehålla en så god undervisningskvalitet utifrån förutsättningarna.

Ni som vårdnadshavare/anhöriga håller Er uppdaterade gällande coronaviruset via kommunens hemsida https://www.jonkoping.se/länk till annan webbplats

Lena Cervin Åsa Grahn

Rektor Bitr. Rektor

036-10 76 88 036-10 62 91