Hela människan inte bara idrottaren!

Jönköpings Kommun

NIU Kanot

Kanotisterna på Sanda har tre förmiddagspass med utbildad kanottränare på schemat varje vecka + ett fyspass med välutbildad fystränare. Vi paddlar på Vättern eller Huskvarnaån beroende på vindar och inför tävlingar nyttjar vi banorna på Rocksjön. Gym och paddelmaskin kör vi på skolan. På eftermiddagar och helger finns bra träningsmöjligheter och träningssparring i både Jönköpings och Huskvarna Kanotklubb. Från Sandas håll anser vi att värdet av att vara en grupp som sporrar varandra är stort, men det finns även möjlighet till individuella justeringar för att utvecklas som kanotist med ett långsiktigt fokus.

Kombination skola och idrott
Sandagymnasiet är en skola med stark idrottsprofil och stolta idrottstraditioner. 14 idrotter har NIU på skolan och Sanda är RIG för simning och rodd. Jönköping och Huskvarna erbjuder fantastiska träningsmöjligheter och skolan ser till att optimera förutsättningarna för att kombinera idrott och studier. 4 dagar i veckan finns det tid avsatt för morgonträning och alla lärare är införstådda med vad det innebär att vara elitidrottare och att tex behöva ta ledigt för läger och tävlingar. Dessutom sker utbyte mellan idrotterna vilket gynnar såväl coacher som aktiva.

Boende

Det finns ett elevboende precis vid skolan. Här bor elever från alla de olika idrotterna och det finns anställd vuxen som fungerar som stöd.

Mat

Sanda har en ambition om att servera Sveriges bästa skolmat.

Det går även att få lagad mat till kvällen på elevboendet. I skolmatsalen serveras frukost varje dag samt mellanmål 2 gånger i veckan.

Ansökan/urval

Ansökan till vår NIU utbildning och urval sker i två steg.

Ansökan till NIU Kanot på Sanda görs via länken till höger här på hemsidan senast den 1 december 2019.

Obs en förutsättning för att komma in på sin idrott är att man också kommer in på ett program på Sanda. Skolan har högt söktryck från både idrottande och icke idrottande elever så säkra gärna upp med flera program.

Selektion

Efter ansökan kallas ett gäng till en dag med fystest (aerobt stegringstest + snabbhetstest på paddelmaskin), information och individuella samtal. Denna dag är tisdagen den 21 januari 2020. Det finns även ett extra tillfälle tisdagen därpå 28 januari. Vid selektionen läggs stor vikt vid sociala färdigheter, den bedömda förmågan att hantera studier och idrott samt inställningen till sitt eget idrottande. Besked om antagning erhålls senast den 31 januari.

Visste du att

- Sofia Paldanius vår kanotcoach har deltagit i 5 OS och har 12 internationella mästerskapsmedaljer.

- På Sandagymnasiet går ca 1 100 elever varav ca 400 är idrottselever.

- Jönköping är Sveriges tionde största kommun med 139 000 invånare. 2017 blev Jönköping utsedd till årets idrottsstad i Sverige.