Alltid 100%

Jönköpings Kommun

Information till vårdnadshavare - blivande årskurs 7 läsår 2020/2021

Till vårdnadshavare i blivande åk 7

Ett säkert vårtecken är att vi som högstadieskola träffar blivande åk 7 föräldrar och elever under maj månad. I år är ju världen upp och ner och vi arbetar denna vår under andra förutsättningar, allt för att bidra till att inte viruset Corona sprids. Som ni alla känner till ska vi undvika större folksamlingar och att människor som är nya för varandra träffas organiserat. Vi kommer därför att skjuta fram vårt planerade föräldramöte nu i maj till skolstarten i augusti.

Vi brukar i samband med vårt föräldramöte i maj presentera de kommande åk 7-klasserna och ge en kort presentation om hur skolvardagen ser ut på Sanda idrottshögstadium. Vi kommer att lägga ut presentationen som vi tänkte visa på vår hemsida, inom kort. Där kan ni på eget initiativ kan ta del av den. Klasslistor skickar vi hem i pappersform till er.

Klasserna är sammansatta efter flera olika ingångar. Det ska vara en bra mix mellan idrotterna, de största idrotterna delar vi mellan klasserna. Det ska vara en jämn fördelning mellan pojkar och flickor. Vi har haft en första kontakt med respektive avlämnande åk 6 skola. Vi har sedan gjort klassindelningen med utgångspunkt att det ska bli bra grupper där både lärande och det sociala kan växa. Att möta nya kompisar är spännande och något man utvecklas med.

Den 20 maj hade vi även planerat att alla nyintagna 7:or skulle komma till Sanda och träffa sina mentorer och blivande klasskamrater men även detta tillfälle är inställt. Vi planerar istället en enklare digital ”lära känna” aktivitet under maj månad. Lärarna kommer kontakta eleverna.

I samband med skolstart kommer vi dessutom att arbeta intensivt med att få eleverna att lära känna varandra för att få en trygg klassgemenskap och för att få en bra start på högstadietiden.

Vi ser fram emot att möta er i augusti!

Vänliga hälsningar

Henrik Ader, rektor Sanda Idrottshögstadium