Alltid 100%

Jönköpings Kommun

Skolavslutning på Sanda Idrottshögstadium torsdagen 11 juni 2020

I dagsläget bedömer utbildningsförvaltningen, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att det kommer att bli svårt att genomföra en traditionell skolavslutning för grundskolan. Grundskolorna kommer därför inte att hålla några gemensamma samlingar vid skolavslutningen. Istället kommer skolavslutningen att ske klassvis.

Skolavslutningen på SIH kommer precis som på andra grundskolor att ske klassvis. Den kommer att genomföras i skolans lokaler tillsammans med elevernas mentorer. Vi ska försöka organisera den på ett sådant sätt att eleverna ändå ska få känslan av skolavslutning och att sommarlovet är det som väntar. Det kommer vara olika avslutningstider för de olika årskurserna. Det kommer tyvärr inte att vara möjligt för föräldrar och anhöriga att delta i någon form.

I dagsläget planerar vi följande avslutningstider:

Åk 7 – klockan 9.00-10.00

Åk 8 – klockan 10.15-11.15

Åk 9 – klockan 12.00

Vänliga hälsningar

Henrik Ader, rektor Sanda Idrottshögstadium