Mer än bara en vanlig skola

Jönköpings Kommun

Studentexamen 2020 på Sanda program och utspringstider

Två anhöriga per elev är välkomna att ta emot studenterna på skolgården vid det avslutande utspringet. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer önskar och hoppas vi att denna rekommendation kan följas

Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens anvisningar sker avslutningen klassvis. Programmet på Sanda består av 4 delar:

  1. Klassvis fotografering inne i Folkets Park,
  2. Servering av mat vid dukat bord inne i Folkets Park,
  3. Samling i skolans Cafe. Här blir det Stipendieutdelning, tal av rektor m m.
  4. Utspring på Innergården - Utspringsordning se nedan.

Dag

Klass

Utspring

Torsdag 11/6

EK17C

11:30

Torsdag 11/6

NA17B

12:30

Torsdag 11/6

BF17B

13:30

Torsdag 11/6

HA17B

14:30

Torsdag 11/6

BF17A

15:30

Torsdag 11/6

HA17A

16:30

Torsdag 11/6

EK17A

17:30

Dag

Klass

Utspring

Fredag 12/6

BF17Y,HA17Y

11:00

Fredag 12/6

SA17A

12:00

Fredag 12/6

SA17B

13:00

Fredag 12/6

NA17A

14:00

Fredag 12/6

SA17C

15:00

Fredag 12/6

EK17B

16:00

Fredag 12/6

EK17D

17:00