Jönköpings kommun

Yrkes­­introduktion

Samtal mellan studenter och en lärare

Saknar du behörighet till nationellt gymnasieprogram? Vi har yrkesintroduktion som är riktade mot Barn- och fritids­programmet (IMYBF) och mot Handels- och administrations­programmet (IMYHA).

På IMY på Sanda kan du läsa upp betyg som saknas. Antingen läser du upp behörigheten för att komma in på ett nationellt yrkesprogram eller så förbereder vi dig så långt det går, teoretiskt och praktiskt, under tre år för ett framtida arbete.

På yrkesintroduktion, IMY, börjar vi där du är och försöker finna verktygen för att du ska nå så långt som möjligt. Vi förbereder för yrkeslivet men även för livet i stort! Trygghet, självförtroende, hälsa och viljan att klara sig i livet är grundläggande mål hos oss!

IMY är till för dig som inte är behörig till ett nationellt program, men som vill gå en utbildning som ligger nära ett yrkesprogram. Målet med utbildningen är att du ska kunna få ett arbete eller bli behörig till att söka ett nationellt program. Utbildningstiden kan variera mellan ett och tre år.

På IMY följer du en individuell studieplan och läser ämnen från grundskolan som du inte är behörig i. Ämnen som du kan läsa på Sanda är:

  • svenska
  • engelska
  • matematik
  • samhällskunskap
  • historia
  • religion
  • idrott och hälsa

Är du behörig i något av dessa ämnen så läser du dem på gymnasienivå. Andra kurser som du läser på gymnasienivå är kurser inom handel- och administrations­programmet eller barn- och fritidsprogrammet.

Om du vill bli behörig: Första terminen läser du bland annat svenska, engelska och matematik. Under den här terminen väljer du också – om du vill och i samråd med dina lärare – att gå ett ”snabbspår” och läsa upp dina betyg så du blir behörig till ett nationellt program. Då går du ett år på yrkesintroduktion och gör ett omval till kommande läsår.

Yrkesspår mot barn- och fritid och handel: Första terminen läser du bland annat svenska, engelska och matematik. Under andra terminen prövar du yrken inom barn- och fritid samt handel. Till år två väljer du vilken av de två inriktningarna du vill gå. Under år två och tre läser du främst kurser inom yrket blandat med praktik.

Rickard Sahlin

Rektor BF, HA och IMY

Camilla Ekblad

Studie- och yrkesvägledare BF, IMY och SA