Jönköpings kommun

Ansökan till Idrottshögstadium

Antagningen till Sanda Idrottshögstadium grundar sig endast på idrottslig prestation. Vi följer skolverkets riktlinjer och regelverk för urval till profilskolor. De lärare som utför testerna arbetar med specialidrott på Sanda.

Ansökan inför läsåret 24/25 genomförs genom att fylla i anmälningsformulär som öppnar här i Augusti 2023. Tidsplan för ansökan till läsåret 24/25 kommer att uppdateras senast Augusti 2023

 

Här nedan kommer all info inför start hösten 2023

Informationsträff inför ansökan till start åk 7 hösttermin 2023

Tisdag 11 oktober 2022 kl. 18.00 eller 19.00 är vårdnadshavare och elever välkomna på informationsträff för de som är intresserad av att börja hösten 2023. Vi träffas på Parketten, Folkets Park. Man får då först ta del av information om vår verksamhet för att sedan få en liten rundvandring på skolan där man får tillfälle att prata med såväl elever som lärare.

Viktiga datum läsåret 22/23 inför antagning till hösten 23

 • 11 oktober 2022 - Infomöte inför antagning till ht23
 • 1 november 2022 - Sista ansökningsdag (Förtydligande ansökningstiden förlängd: Ansökningar per post stämplade under hela v44 mottages detsamma gäller ansökningar inskickade via mail under hela v44, därefter görs inga undantag)
 • 11 november 2022- e-post med exakt tid och plats för antagning för varje elev skickas ut.
 • 22 november 2022 - Första antagningstillfället (fys-test som är gemensamt för individuella idrotter, grenspecifikt för lagidrotter)
 • 30 november 2022 - Andra antagningstillfället (grenspecifikt för samtliga)
 • 5-16 December - Extra antagningstillfällen, för varje ordinarie tillfälle genomför vi endast ett extra tillfälle gemensamt för samtliga som missat det ordinarie tillfället.
 • 13 januari 2023 - Erbjudan om plats skickas ut
 • 20 januari 2023 - Sista dagen att tacka ja/nej
 • 23 januari 2023 - Reservantagning utifrån hur många som tackat nej till första erbjudandet
 • 27 januari 2023- Sista dagen att tacka ja/nej för de som erbjudits plats i reservantagning
 • 15 maj 2023 -vårdnadshavarmöte 18:00 Parketten Folkets Park
 • 25 maj 2023 - Besöksdag elever träffas i sina nya klasser under förmiddagen

Viktig information angående ansökan

 • Antagning till Sanda Idrottshögstadium grundas endast på idrottslig prestation och detta görs vid två tillfällen i slutet av november. Det finns ett extra tillfälle för de elever som varit sjuka eller inte kunnat vara med på någon av de två ordinarie tillfällena.
 • Information om tid och plats för uttagningarna skickas ut till vårdnadshavare via e-post fredag den 11/11.
 • Meddelande om antagning sker i januari 2023 och därefter har antagna elever en vecka på sig att tacka ja eller nej till erbjuden plats.
 • Alla elever som varit med vid uttagningarna hamnar automatiskt på en reservlista. Behöver vi kalla in reserver innan åk 7 börjar eller under åk7-9 kontaktar vi elever och erbjuder plats utifrån våra reservlistor.
 • Sena ansökningar: För dig som inte ansökt i tid och inte blivit kallad på antagning finns möjlighet att lämna in "sen ansökan". Det gäller efter sista ansökningsdatum och under hela tiden eleven går i åk 7-9. Sena ansökningar hamnar sist på reservlistan i aktuell idrott. Blir det aktuellt med antagning för sådan elev kommer antagningsprov genomföras först. För att göra en sen ansökan kontakta studie och yrkesvägledare på mail camilla.falk@jonkoping.se

Vanliga frågor och svar

Kan jag söka till Sanda Idrottshögstadium trots att jag inte håller på med någon idrott?

Vår grundidé bygger på att man håller på med en idrott på sin fritid men man kan alltid söka till oss ändå.

Hur går antagningen till?

Antagning till Sanda Idrottshögstadium sker vid två tillfällen i slutet av november, man måste vara med på båda tillfällena.

För lagidrottare innebär det två antagningstillfällen i specialidrotten. För individuella idrottare innebär det ett tillfälle i specialidrotten och ett fys-test tillsammans med övriga individuella specialidrotter.

Kan jag välja två idrotter på samma ansökan?

Nej, du anger endast en idrott. Har du skrivit två idrotter väljer vi automatiskt den första idrotten som du har angett.

Kan jag skicka in en sen ansökan trots uttagningarna redan har varit?

Ja, du kan alltid skicka in en sen ansökan men du hamnar i en annan reservlista, efter de elever som varit med vid uttagningarna.

Kan jag få reda på vilken plats jag har på reservlistan?

Nej, reservlistan kommer inte att läggas ut på ett officiellt forum, allt för elevernas bästa.

Hur får jag veta ifall jag kommer in på en reservplats?

Vi kommer kontakta er och sedan har ni ett par dagar på er att svara ja eller nej till erbjuden reservplats.

Kan jag ha önskemål om jag vill gå i samma klass som min kompis?

Du kan alltid ha önskemål men det finns ingen garanti för att ni hamnar i samma klass.

Hur ser fördelningen ut, hur många elever per idrott blir antagna?

Allt beror hur många som söker till varje idrott. Det är rektor som beslutar hur fördelningen ska se ut och vi väljer att eftersträva en jämn könsfördelning så gott det går.

Hur många idrottslektioner per vecka är det?

Alla årskurser har gemensam specialidrott onsdag förmiddag. Däröver har du tre lektioner i ämnet Idrott och Hälsa per vecka. I årskurs 9 byts en idrottslektion ut mot ytterligare ett specialidrottspass, på torsdag förmiddag.

Kommer jag gå i samma klass med de som har samma idrott som jag?

Vi försöker fördela idrotterna jämnt i alla tre klasser.

Vad händer med Sanda Idrottshögstadium när det byggs en ny högstadieskola?

Det kommer att byggas en ny högstadieskola direkt nedanför Sandas nuvarande lokaler. När den står klar kommer vår verksamhet att flyttas över dit.

Se nedan hur det kommer att påverka olika årskurser. Obs detta beskriver den uppdaterade planering som gäller 221208 efter genomförd upphandling- det kan förändras

 • Elever som börjar ht 2022 – påverkas ej utan får gå alla tre år i nuvarande lokaler.
 • Elever som börjar ht 2023 – till åk 9 flyttar elever och personal in i de nya lokalerna.
 • Elever som börjar ht 2024 - till åk 8 flyttar elever och personal in i de nya lokalerna.
 • Elever som börjar ht 2025 – nya lokaler är färdiga, vi kommer att ta in motsvarande 3-4 klasser utifrån antagningstester i specialidrott. Motsvarande tre klasser tas in via närhetsprincipen.