Jönköpings kommun

Information om kommande student- och skolavslutning

Det börjar närma sig läsårets stora begivenhet: student- och skolavslutning i våra fyra olika skolformer. Vi förstår att både elever och vårdnadshavare har en del frågor kring detta. 

Under tisdagen kom Folkhälsomyndigheten med nationella riktlinjer för årets studentfirande. Det innebär att firandet kommer att se annorlunda ut även i år och att gymnasieskolorna inte kommer att kunna arrangera några ceremonier eller samlingar för hela skolan.

Efter Folkhälsomyndighetens besked har gymnasieskolorna nu möjlighet att planera och inom kort ta beslut om årets studentfirande. Besked om datum för utspring samt hur studentfirandet kommer att genomföras på de kommunala gymnasieskolorna kommer att ges senast den 24 maj 2021. Eleverna kommer då att få information via Vklass och skolans webbplats om hur studentfirandet blir på deras skola.

Vi vill försäkra er om att vi gör allt vi kan för att skapa en minnesvärd och fin studentavslutning för er avgångselever.

Firandet på Jönköpings kommuns gymnasieskolor kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är:

  • Om ett utspring ordnas bör detta genomföras en klass i taget eller i mindre grupper.
  • Kontakt med familj och närstående bör bara ske i utomhusmiljö där det är enkelt att hålla avstånd till varandra.
  • Begränsa antalet närvarande vid firandet för att undvika trängsel.
  • Personer som uppvisar symtom på sjukdom ska stanna hemma.

Firandet kommer att genomföras så likvärdigt som möjligt på de kommunala gymnasieskolorna.