Jönköpings kommun

Matersättning på APL har höjts sedan 1 januari 2022

Nu har ersättning för lunch när man som elev är ute på APL eller praktik, höjts från 30 till 40 kronor per dag.

Den som har initierat höjningen, som tyckt att det var väl lite, är en elev på yrkesintroduktionen på Sandagymnasiet, Sigrid Kvant. Förslaget togs emot väl av utbildningsförvaltningen och politikerna och de bestämde precis innan jul att höja bidraget med tio kronor – numera är matersättningen 40 kr. Detta kanske inte upplevs som mycket men det är självklart skillnad. Tack för initiativet, Sigrid!