Jönköpings kommun

Särskola


Vår skola innehåller grund- och gymnasiesärskola, som är en del av Sanda utbildningscentrum. Vi har en tydlig idrottsprofil. En skoldag hos oss på särskolan innehåller rörelse, idrott, utomhusvistelse och individuella utmaningar.

Vi erbjuder en modern utbildning där du utvecklas utifrån dina unika förutsättningar för att få de bästa förberedelserna inför framtiden.

Våra lokaler är anpassade efter dina behov och förutsättningar. Vår placering ger möjlighet till integrering på alla nivåer.

Du får en Ipad som används under utbildningen.

Grundsärskola

Grundsärskolan med inriktning träningsskola omfattar skolåren 7-9.

Vår grundsyn är att:

 • Du är unik
 • Din integritet respekteras
 • Du har rätt att utvecklas utifrån dina förutsättningar och behov

Vår målsättning är:

 • Att ge dig de bästa förutsättningarna för ett självständigt liv
 • Att du ska bli en trygg människa med en bra självkänsla och ett bra självförtroende

Läroplan och kursplaner för Grundsärskolanlänk till annan webbplats

Efter avslutad grundsärskola hos oss är du behörig att studera vidare på gymnasiets individuella program (IP).

Gymnasiesärskola

På Sanda finns Individuella programmet (IAIND)

Utbildningen ger dig kunskaper till ett självständigt och aktivt vuxenliv. Det är dina möjligheter och förutsättningar som styr utbildningen.

Vi arbetar med följande ämnesområden under dina fyra år:

 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • estetisk verksamhet

Läroplan för gymnasiesärskolanlänk till annan webbplats

Ämnesområden för gymnasiesärskolanlänk till annan webbplats


Du har också möjlighet att:

 • läsa kurser eller ämnen som finns på de nationella programmen i gymnasiesärskolan
 • göra praktik på en arbetsplats/daglig verksamhet
 • studera vidare på Lärvux.

Mer information om Lärvuxlänk till annan webbplats

Kortidstillsyn

Korttidstillsyn är en LSS -insats för barn och ungdomar mellan 13 och 20 år. Vi har valt att kalla vår verksamhet för fritids.

Fritids är en omfattande verksamhet som bedrivs efter skoltid och på lov. Vi har ett pedagogiskt uppdrag med koppling till skolan. Pedagogik och omsorg integreras för att främja din utveckling.

Vårt mål är att Du ska få en rolig och meningsfull fritid. Verksamheten har en vision om att kombinera idrott och studier. Vi arbetar dagligen med att få in rörelse och fysisk aktivitet som en naturlig del i allt vi gör.

Lena Cervin Lagärde

Rektor Gymnasie- och grundsärskolan

Åsa Grahn

Biträdande rektor Gymnasie- och grundsärskolan

Camilla Thomelius

Lärare och specialpedagog särskolan

Madeleine Lindqvist

Studie- och yrkesvägledare Särskolan

Malin Strandner

Skolsköterska Idrottshögstadium, IMY och Särskolan

Andreas Hovbäck

Skolkurator Idrottshögstadium, IMY och Särskolan

Sofie Saletti

Lärare och praktiksamordnare särskolan