Jönköpings kommun

Natur­vetenskaps­programmet

Två studenter diskuterar en molekylmodell

Är du intresserad av vetenskap och matematik? Vill du ha en bred utbildning som öppnar alla möjligheter till högre studier? Vill du dessutom kombinera din idrott med studier? Då är Naturvetenskapsprogrammet på Sanda det rätta valet för dig!

På NA på Sanda läser du en hel del matematik och får lära dig hur matematik kan hjälpa till att beskriva olika fenomen i naturen. Du använder även dina mattekunskaper inom andra ämnesområden, som kemi och fysik. Du läser också ämnen som till exempel biologi, engelska och samhällskunskap.

Utbildningen på naturvetenskapsprogrammet på Sanda är både teoretisk och praktisk. Du får prova olika arbetssätt såsom laborationer, exkursioner, och riktade studiebesök. Du får dessutom lära dig att föra logiska resonemang, att lösa problem samt utveckla din muntliga och skriftliga förmåga. Du lär dig att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig grund och de som bygger på icke-vetenskaplig grund.

På Sanda har vi två inriktningar: naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle. Du kan vänta till årskurs 3 med det definitiva valet av inriktning eftersom inriktningarna skiljer sig åt först i årskurs 3.

Då Sandagymnasiet är en av de ledande skolorna i Sverige inom idrott ger vi dig den unika möjligheten att kombinera dina studier med din idrott. Lektionsmaterial finns alltid lättillgängligt via lärplattformen – allt för att underlätta för dig som elev.

Inriktning Naturvetenskap

Är du mest intresserad av de naturvetenskapliga ämnena ska du välja inriktningen Naturvetenskap. Här läser du Matematik 4, Fysik 2, Biologi2 och Kemi 2 som programfördjupning. Du har även möjlighet att välja till Matematik 5 och Naturvetenskaplig specialisering. Några exempel på framtida yrken är läkare, ingenjör, astronom, marinbiolog eller veterinär.

Inriktning Naturvetenskap och Samhälle

Inriktningen Naturvetenskap och Samhälle är ett bra alternativ om du tvekar mellan Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. Inriktningen innebär att du fördjupar dina kunskaper om hur naturvetenskap och samhällsutveckling har påverkat och påverkar varandra samt om naturvetenskapens roll i miljöfrågor. Här läser du Biologi 2, Geografi 1 och Samhällskunskap 2 som programfördjupning. Du får även välja antingen Matematik 4 eller Politik och hållbar utveckling.

Peter Brandt

Rektor Idrottshögstadium, NA

Marija Gustafsson

Biträdande rektor Idrottshögstadium, NA
IT-pedagog

Camilla Falk

Studie- och yrkesvägledare Idrottshögstadium och NA

036-10 39 41

072-580 46 91