Jönköpings kommun

Studievägledning

Elever och personal samtalar i inomhusmiljö

Vilket gymnasieprogram passar mig? Vilka kurser ska jag välja? Vilken behörighet behöver jag för vidare studier efter gymnasiet?

Målsättningen med vägledning är att ge dig bättre beslutsunderlag inför dina val, ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka alternativ som finns, samt vad det kan innebära för dig.

Till oss kan du vända dig om du har frågor och funderingar kring ditt program eller din studiesituation. Kunskap om dig själv, om vilka alternativ som finns och att ta beslut är en process där kan du få hjälp av oss. Vi erbjuder även vägledningssamtal när du har frågor och funderingar kring dina nuvarande studier eller kring vad du ska göra efter gymnasiet.

På grundskolan kan vi hjälpa och stödja dig som elev inför de olika valsituationer som du ställs inför. Det kan till exempel handla om prao, gymnasieval och studiebesök.

På gymnasiet har vi klassinformationer i alla årskurser om betyg, behörighet och annat som är viktigt att veta under gymnasietiden så att du kan planera dina studier på ett bra sätt. I årskurs 1 och 2 har vi även klassinformationer om de val som ska göras till nästa läsår. Vi träffar alla elever i årskurs 2 i enskilda samtal i samband med valet till årskurs 3. I årskurs 3 har vi klassinformation om de vägar som finns att gå efter examen, bland annat eftergymnasiala studier.

Boka gärna ett vägledningssamtal där du kan få hjälp med:

  • din nuvarande studiesituation
  • att bli medveten om dig själv: dina behov, intressen och förutsättningar
  • att ta reda på vilka dina mål är
  • att ta reda på vilka alternativ som finns
  • att ta reda på hur du kan nå dina mål
  • att fatta egna och välgrundade beslut

Välkommen att höra av dig till oss!