Jönköpings kommun

Ledning

Gymnasie- och grundskolechef

Carin Rosjö

Tf Gymnsie- och grundskolechef

Administrativ chef

Anette Almquist

Administrativ chef

Utbildningsledare

Peter Brandt

Utbildningsledare

Kökschef

Fatima Abbas

Kökschef

Sanda Idrottscentrum

Dennis Aulander

Tf chef Sanda Idrottscentrum

Programrektorer

Johanna Öhrström

Rektor EK

Peter Brandt

Rektor Idrottshögstadium, NA, SA

Marija Gustafsson

Biträdande rektor Idrottshögstadium, NA, SA
IT-pedagog

Rickard Sahlin

Rektor BF, FS och IMY

Lena Cervin Lagärde

Rektor Gymnasiesärskolan