Jönköpings kommun

Elevhälsoteam

Studie- och yrkesvägledare

Camilla Ekblad

Studie- och yrkesvägledare BF, NA och SA

Camilla Falk

Studie- och yrkesvägledare Idrottshögstadium och IMY

036-10 39 41

072-580 46 91

Lena Rundquist

Studie- och yrkesvägledare EK och HA

Madeleine Lindqvist

Studie- och yrkesvägledare Särskolan

Skolsköterska

Agneta Malm

Skolsköterska BF, NA och SA

Louise Jonsson

Skolsköterska EK och HA

Malin Strandner

Skolsköterska Idrottshögstadium, IMY och Särskolan

Skolkurator

Andreas Hovbäck

Skolkurator Idrottshögstadium, IMY och Särskolan

Elin Andersson

Skolkurator EK och HA

Karin Ljungström

Skolkurator BF, NA och SA

Specialpedagog

Anna Gustavsson

Specialpedagog EK och HA

036-10 65 56

072-574 93 39

Elin Kaiding Edlund

Specialpedagog SIH

Victoria Adell

Specialpedagog BF, NA och SA

036-10 75 68

072-574 93 87

Camilla Thomelius

Lärare och specialpedagog särskolan