Jönköpings kommun

Elevhälsoteam

Studie- och yrkesvägledare

Camilla Ekblad

Studie- och yrkesvägledare IMY, SA, HA/FS

Camilla Falk

Studie- och yrkesvägledare Idrottshögstadium, BF, NA

036-10 39 41

072-580 46 91

Irma Kadric

Studie- och yrkesvägledare EK

Julia Göthberg

Studie- och yrkesvägledare

Linnea Sedström

Studie- och yrkesvägledare EK och HA/FS (föräldraledig)

Skolsköterska

Agneta Malm

Skolsköterska HA/FS, IMY och SA

Louise Jonsson

Skolsköterska BF, EK

Malin Strandner

Skolsköterska Idrottshögstadium, NA och Individuella programmet

Skolkurator

Andreas Hovbäck

Skolkurator Idrottshögstadium, NA och Individuella programmet

Elin Andersson

Skolkurator EK, BF

Karin Ljungström

Skolkurator HA/FS, IMY, SA

Specialpedagog

Anna Gustavsson

Specialpedagog BF, EK

036-10 65 56

072-574 93 39

Camilla Thomelius

Lärare och specialpedagog särskolan

Corina Rakosi

Specialpedagog IMY

Elin Kaiding Edlund

Specialpedagog SIH och NA

Victoria Adell

Specialpedagog HA/FS, SA

036-10 75 68

072-574 93 87

Socialpedagog

Moni Lager

Socialpedagog FS

Malin Renström

Socialpedagog Yrkesintroduktionen