Jönköpings kommun

Studiestöd

Personal håller presentation i en skolsal

På Sanda arbetar pedagoger och specialpedagoger tillsammans för att du som elev ska utvecklas mot utbildningens uppsatta mål.

På Sanda görs extra anpassningar utifrån individuella behov främst i undervisningen, vilket innebär att du som elev till exempel kan få tillgång till hjälpmedel på din dator eller Ipad.

På onsdagseftermiddagar har du dessutom möjlighet att få stöd av undervisande lärare i alla kurser som du läser på gymnasiet. Studiecentrum är en resurs för elever i behov av mer riktad stödundervisning utifrån individuella behov. Stödet i studiecentrum fås i samråd med specialpedagog och undervisande lärare.