Jönköpings kommun

Skolstart inför läsåret 2021-2022

Sanda hälsar både nya och gamla studenter varmt välkomna till skolstart måndagen den 23 augusti enligt tider och platser nedan:

Åk 7 och gymnasiets Åk 1 samlas framför scenen på innergården (d v s den öppna ytan mellan husen som vetter mot Folkets Park)

Åk 8-9 och gymnasiets åk 2-3 samlas i angiven sal - se schema via Vklass (Vklass-schemat kommer att synas ca en vecka innan skolstart)

Gymnasie- och Grundsärskola får info via brev

Skolstartstider måndagen den 23 augusti

Verksamhet

Tid

Sanda Grund- och gymnasiesärskola

08.30

Sanda Idrottshögstadium åk 7

08.30

Sandagymnasiet Ekonomiprogrammet  åk 1

09.00

Sandagymnasiet Barn- och Fritidsprogrammet åk 1

09.15

Sandagymnasiet Naturvetenskapsprogrammet åk 1

09.30

Sandagymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet åk 1

09.45

Sanda Idrottshögstadium åk 8-9

10.00

Sandagymnasiet Handels- och Administrationsprogrammet åk 1

10.00

Sandagymnasiet IMY Yrkesintroduktion åk 1

10.15

Sandagymnasiet alla program åk 2-3

13.00

* Observera att skollunch serveras från kl. 12.00 samma dag.


** När det gäller Sanda Idrottscentrums inackoderade elever kommuniceras inflytt av skolans boendeinstruktörer direkt till respektive elev och vårdnadshavare.