Jönköpings kommun

Idrotts­högstadium

Sanda Indrottshögstadium är en 7-9-skola med tre parallellklasser i varje årskurs. Vi har ca 225 elever vid varje läsårsstart.

Sanda idrottshögstadium har en tydlig idrottsprofil och är skolan för dig som vill kombinera studier med idrott. Vi vill ge dig en bra högstadietid med stimulerande och kvalificerad undervisning i skolans ämnen och goda utvecklingsmöjligheter inom den valda idrotten.

För oss är motivation en nyckel för att du ska lyckas med dina studier och din idrott.

Sanda Idrottshögstadium har en modern träningsanläggning, egen idrottsplats, idrottshall och gym.

Peter Brandt

Rektor Idrottshögstadium

Camilla Falk

Studie- och yrkesvägledare Idrottshögstadium och NA (Tf EK)

036-10 39 41

072-580 46 91

Andreas Hovbäck

Skolkurator Idrottshögstadium, NA och Särskolan

Malin Strandner

Skolsköterska Idrottshögstadium, NA och Särskolan

Elin Kaiding Edlund

Specialpedagog SIH och NA