Jönköpings kommun

För dig som vill börja Ht25

Från hösten 25 flyttar Sanda Idrottshögstadium in i nybyggda lokaler direkt nedanför nuvarande. Vi byter namn till Sanda högstadium och ökar antalet platser per årskurs

Vi kommer även fortsättningsvis ha en tydligt fokus på idrott för alla elever.

Skolan kommer att ta in elever till en idrottsprofil precis som tidigare men antalet platser för idrottselever kommer att öka från dagens 78 platser till ca 100 platser i åk 7.

Dessutom kommer de elever som bor inom ett upptagningsområde erbjudas plats till åk7. Upptagningsområdet består av Vättersnäs, Österängen, Öxnehaga samt del av Huskvarna Söder.

Antagning via upptagningsområde gäller inte till årskurser som börjat ht 23 resp ht 24. Det blir därmed ingen utökning av antalet platser till åk 8 och åk 9 ht24.

Upplägg idrottsprofil respektiver elever från upptagningsområde

Upplägget för idrottselever kommer se ut ungefär som idag med samma idrotter. Även ansökan och antagning kommer att ske på samma sätt som tidigare.

Elever som kommer in via upptagningsområde kommer att få ett extra pass allmän idrott motsvarande den tiden idrottseleverna har sin specialidrott.

För dig som ansöker till idrottsprofil

Antagningen till Sanda Idrottsprofil grundar sig endast på idrottslig prestation. De lärare som utför testerna arbetar med specialidrott på Sanda.

Vi följer skolverkets riktlinjer och regelverk för urval till profilskolor.

Regler kring antagning: Skollagen (2010:800) 10:9, Skolförordningen (2011:185) 9:25-27.

Mer info kring tider se tidsplan längre ner.

Länk till ansökan kommer här 240801:

För dig som bor inom upptagningsområdet

Du kommer att få erbjudande om plats som du tackar ja eller nej till vid angivet datum i Februari 2025. Det kommer att bli en separat informationsträff för er under november 2024.

Information om antagning via upptagningsområde på jonkoping.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Informationsträffar inför ansökan till start åk 7 hösttermin 2025

Vi kommer att ha informationsträffar för vårdnadshavare och elever under hösten 24. Det kommer att vara olika datum och lite olika upplägg på innehåll för de som söker idrottsprofil respektive de som bor inom upptagningsområdet. Vi träffas på Parketten, Folkets Park. Man får då först ta del av information om vår verksamhet för att sedan få en liten rundvandring på skolan där man får tillfälle att prata med såväl elever som lärare.

Preliminär tidsplan läsåret 24/25 för dig som vill börja hösten 25

 • oktober 2024 - Infomöte idrottsprofil inför ansökan till ht25
 • 1 november 2024 - Sista ansökningsdag Idrottsprofil
 • november 2024 - Infomöte för elever och föräldrar från upptagningsområde.
 • 10 november 2023- e-post med exakt tid och plats för antagning för varje elev skickas ut.
 • November 2024 - Första antagningstillfället (fys-test som är gemensamt för individuella idrotter, grenspecifikt för lagidrotter)
 • November 2024 - Andra antagningstillfället (grenspecifikt för samtliga)
 • December - Extra antagningstillfällen, för varje ordinarie tillfälle genomför vi endast ett extra tillfälle gemensamt för samtliga som missat det ordinarie tillfället.
 • 9januari 2025 - Erbjudan om plats skickas ut ihop med "blankett val av skola"
 • 16 januari 2025 - Sista dagen att tacka ja/nej
 • 20 januari 2025 - Reservantagning utifrån hur många som tackat nej till första erbjudandet
 • 27 januari 2025- Sista dagen att tacka ja/nej för de som erbjudits plats i reservantagning
 • Februari 2025 - sista dag att lämna in påskriven blankett "val av skola" för elever på idrottsprofil.
 • Februari 2025 - sista dag för elever inom upptagningsområde att tacka ja/nej till erbjuden plats.
 • maj 2025 -vårdnadshavarmöte 18:00 Parketten Folkets Park
 • maj 2025 - Besöksdag elever träffas i sina nya klasser under förmiddagen