Jönköpings kommun

Tillgänglighet på webbplatsen

Jönköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Du kan kontakta oss om

  • du hittar innehåll som inte är tillgängligt för dig
  • vill rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
  • du upptäcker problem
  • eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Vi vill gärna veta var problemen finns! Du kan du meddela oss genom att:

  • fylla i formuläret nedan
  • skicka e-post till kontaktcenter@jonkoping.se
  • ringa vårt kontaktcenter 036-10 50 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning med hjälp av webbriktlinjer.se/testa

Webbplatsen publicerades i maj 2016

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 maj 2020.

Kontaktformulär

Jag har hittat material på Sandas webbplats som inte är tillgängligt och som jag tycker ni ska åtgärda.Jag vill beställa material som ligger Sandas webbplats och som inte är tillgängligt, men jag vill ha det i tillgänglig form.

Beskriv materialet (pdf, bild med mera), eventuell rubrik samt var materialet finns på Sandas webbplats.

Din e-postadress behövs för att skicka material eller ge återkoppling om en anmälan om inte tillgängligt material. Uppgiften raderas när du fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt.