Jönköpings kommun

Friidrott

Friidrott i Jönköping med omnejd har historiskt sett haft en stark tradition där många klubbar och ledare jobbat hårt för att erbjuda bra träning. Genom gott samarbete var det möjligt att 2006 starta friidrott på Sandagymnasiet. 2011 blev vi certifierade som NIU av Svenska Friidrottsförbundet. Nu står det dock klart att samma specialidrottsförbund inte tillstyrker kommande dimensioneringsperiod 2023-2026 (läs mer nedan).

Din träning på Sanda NIU Friidrott försöker vi anpassa efter dina behov och kvaliteter. De individuella träningsupplägget bygger på en dialog med din tränare och innehåller alla delar du behöver för att utvecklas optimalt tekniskt, taktiskt, fysiskt och mentalt. För att utvecklas optimalt krävs utmaningar och stimulans och detta får du i form av målinriktade träningskamrater och engagerade tränare som tillsammans med dig utvecklas mot de mål som du siktar mot.

Sanda Friidrotts träningsmiljö

Att miljön påverkar vår utveckling är ingen hemlighet. Därför har vi under åren försökt skapa den bästa möjliga miljön för dig att utvecklas i. Hos oss på Sanda Friidrott finns det kunniga tränare som täcker upp de flesta friidrottsgrenarna. Tränarna är också klubbtränare kvällstid och vi har ett samarbete med Jönköpings Friidrottskrets. För dig som kommer från förening på annan ort erbjuder vi kvällsträning i våra friidrottsföreningar. När vi tillsammans förbereder dig för säsongen har vi bra möjligheter till att träna varierat och med god kvalitet i våra olika träningslokaler bla i Kålgårdsarenan, Råslätts IP och på Sanda skolidrottsplats.

Sanda NIU Friidrott 2023-2026

Tyvärr valde Svenska Friidrottsförbundet att inte tillstyrka Sanda NIU Friidrott för den nya dimensioneringsperioden 2023-2026. Detta betyder att Sanda NIU Friidrott inte kommer arrangera någon antagningsprocess inför samma period. De elever som läser Sanda NIU Friidrott kommer självfallet få chansen att fullfölja sin utbildning hela vägen fram till examen.

Ann Axelsson

Instruktör NIU/SIH